Prijavnica / Entry form

Z oddajo prijave na kamp upravljavcu osebnih podatkov Športnemu društvu Urnaut volley dovoljujete obdelavo navedenih osebnih podatkov za namen organizacije in izvedbe odbojkarskega kampa, vodenje evidence prijavljenih in prijavljiteljev ter za kontaktiranje staršev/skrbnikov preko elektronske pošte.

Zbrane osebne podatke bomo uporabili samo za navedene namene. Hranili jih bomo do zaključka  aktivnosti, povezanih s kampom oz. najkasneje do konca leta, v katerem so bili zbrani.